Czysta Wisła? WHY NOT?

Trudne czasy jakie ostatnio zaskoczyły wszystkich powodują poniekąd, że wszystkie nasze myśli skierowane są na pandemię, ale to nie jest całość naszego życia. Przed nami jeszcze wiele lat istnienia jako planety zamieszkanej przez ludzi, ale pod warunkiem, że zaczniemy o nią naprawdę dbać.

Pandemia pokazała jasno jak ogromnie negatywny wpływ na planetę ma globalna gospodarka. Teraz przychodzi czas walki o poprawę warunków naszego wspólnego środowiska naturalnego. Chcemy aktywnie się w tą walkę włączyć. Zaczynamy od Wisły, największej dzikiej (nieuregulowanej) rzeki w Europie. Wszyscy wiemy w jakim stanie jest nasza największa rzeka. Najwyższy czas rozpocząć systematyczne działania dążące do poprawy nie tylko czystości jej wód, ale również, jej wpływu na czystość powietrza.

O co chodzi w projekcie?

 

Przewodnimi celami organizowanego przez Fundację Why Not Wydarzenia jest kompleksowa analiza zmienności parametrów jakościowych wody i powietrza rzeki Wisły na niemalże 1000 km jej przebiegu i jednocześnie promocja zdrowia oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Ambitny cel naukowo-badawczy ma doprowadzić do koherentnego opracowania prezentującego stan jakościowy wód Wisły i powietrza w jej przebiegu od źródeł do Gdańska. Wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaplanowaliśmy pomiary najważniejszych parametrów jakości wody i powietrza co kilka kilometrów oraz pobór próbek do badań laboratoryjnych w kluczowych miejscach biegu Wisły, w ciągu dwutygodniowego spływu. Część wyników będzie udostępniana w trybie on-line na specjalnie utworzonej mapie Wydarzenia. Uniwersytet Śląski w Katowicach będący współorganizatorem Wydarzenia, szczególnie zaangażowanym w część naukowo-badawczą zapewnia specjalistyczną aparaturę pomiarową oraz kompetencje interdyscyplinarnej grupy naukowców: hydrologów, chemików i biologów.  Uzyskane wyniki posłużą między innymi do zdefiniowania potrzeb i wyzwań dotyczących czystej Wisły promując jej znaczenie dla prozdrowotnej rekreacji i sportu.

Jaki jest plan?

 

Wydarzenie od zainicjowania do realizacji ewoluowało koncepcyjnie i z racji zaangażowanych sił i środków niezbędnych do osiągnięcia zamierzonych celów nabrało charakteru wyprawy naukowo-badawczej „od źródeł do ujścia Wisły”. Wszystkie zadania będą realizowane wspólnie przez Fundację Why Not i Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach spływu zorganizowanego od 18 do 31 lipca lipca wykorzystamy kajaki Fundacji Why Not oraz łodzie badawcze i sprzęt pomiarowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach włącznie z unikatową łodzią UŚKA II i balonem badawczym. Plan spływu, inspirowany wyzwaniami naukowymi, obejmuje niemalże bezustanny spływ rzeką i ciągłe pomiary wieloparametrowe oraz pobierani prób do badań laboratoryjnych. Sposób spływu oraz unikatowa aparatura badawcza stanowią o bezprecedensowym znaczeniu i wartości pozyskanych wyników pomiarów. Należy przy tym zaznaczyć, że jest to pierwsza tego typu wyprawa w historii.

Wydarzenie ma również postawione cele pozanaukowe jak promocja województwa śląskiego, promocję zdrowia i upowszechnianie kultury fizycznej, szczególnie powiązane z Wisłą. Organizatorzy zwrócili uwagę na propagowanie pomocy dla niepełnosprawnych poprzez udział paraolimpijczyków w Wydarzeniu. Mamy nadzieję, że ukaże to idę dbania o Wisłę bez barier i dostępność tego zasobu dla wszystkich.

Liczymy na Państwa zainteresowanie Wydarzeniem i deklarujemy możliwość udziału w nim zarówno poprzez dołączenie do zespołów kajakowych (w miarę możliwości) jak i dostęp do codziennych obozów na trasie spływu. Zachęcamy Państwa również do finansowego wsparcia sponsorskiego Wydarzenia. 

 

 

Nie zapominamy przy tej okazji o propagowaniu pomocy dla niepełnosprawnych. Zaprosimy uczestników igrzysk paraolimpijskich do wspólnego przepłynięcia niektórych odcinków trasy, aby pokazać, że nie ma barier w walce o czystą planetę.

Realizacja tak ambitnego i złożonego projektu wymaga oczywiście sporych nakładów finansowych. Nasz budżet jest aktualnie na etapie domykania. Teraz, tym pismem, zwracamy się do Państwa z pytaniem czy nie zechcieliby wesprzeć nas finansowo i zostać jednym ze sponsorów spływu „Czysta Wisła – Why Not”? Nie mówimy tutaj o konkretnie określonych osobach, firmach, kwotach – każda pomoc czy też każda złotówka będzie bardzo cenna.

ZOSTAŃ PATRONEM PROJEKTU 

Pracujemy bardzo intensywnie nad pozyskaniem patronatu mainstreamowych mediów (stacje telewizyjne, radiowe, prasowe). Całe wydarzenie będzie szczegółowo relacjonowane od marca tego roku aż do zakończenia prac nad mapą czystości wód Wisły, w mediach społecznościowych, a szczególnie na Facebooku.

PATRONI I PARTNERZY PROJEKTU „CZYSTA WISŁA? WHY NOT?”

Chcesz do nas dołączyć?

Większość naszych działań i projektów jest bardzo ambitnych, dlatego potrzebujemy jak najwięcej dobrych dusz do  pomocy. Jeśli chcesz do nas dołączyć napisz do nas

Dołącz do nas

Skontaktuj się z nami.

Jeżeli chcesz wspomóc naszą fundację, lub dowiedzieć się więcej poniżej znajdziesz kilka sposobów kontaktu z nami.

ul. Gawronów 22, Katowice, 40-527

Zadzowoń: +48 509 413 341