PLATYNOWY PATRON

KWOTA WSPARCIA 50 000 zł

CO OFERUJEMY W ZAMIAN

  • logo na kajakach i strojach uczestników
  • logo na bannerach/flagach w punktach węzłowych
  • logo i wymienianie z nazwy we wszystkich kontaktach z mass-mediami
  • logo i inne oczekiwane przez patrona na stronie fundacji i spływu
  • udział w otwarciu i zamknięciu spływu
  • udział/logo w aukcji końcowej sprzedaży kajaków (np. WOŚP)
  • dyplom platynowego patrona
  • wzmianka/logo w materiałach końcowych/opracowaniach/raportach powstałych na podstawie badań przeprowadzanych podczas spływu