ZŁOTY PATRON

KWOTA WSPARCIA 20 000 zł

CO OFERUJEMY W ZAMIAN:

  • logo na kajakach
  • logo na bannerach/flagach w punktach węzłowych
  • logo i wymienianie z nazwy we wszystkich kontaktach z mass-mediami
  • logo i inne oczekiwane przez patrona na stronie fundacji i spływu
  • udział w zamknięciu spływu w Gdańsku
  • dyplom złotego patrona