O Fundacji

Dowiedz się czym się zajmujemy, oraz jakie projekty wspieramy.

FUNDACJA WHY NOT to grupa przyjaciół chcących nieść POMOC. Pomoc nieograniczoną szablonami, układami, granicami, przyzwyczajeniami. Rok 2020 jest rokiem szczególnie trudnym, zmieniającym świat i społeczeństwa. Najbliższa przyszłość będzie bardzo trudna dla bardzo wielu ludzi. Wirus Sars-Cov-2 szaleje z niespotykaną siłą, dewastując życie ludzi na całym świecie. Chcemy POMAGAĆ! Wiemy, że tej POMOCY będzie potrzebował niejeden z Was. 

FUNDACJA będzie się starała pomagać tam, gdzie to będzie potrzebne, a w szczególności:

=

WHY NOT – dla pomocy społecznej,

=

WHY NOT – dla nieodpłatnej pomocy prawnej,

=

WHY NOT – dla pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,

=

WHY NOT - dla osób niepełnosprawnych,

=

WHY NOT – dla wsparcie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

=

WHY NOT – dla działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

=

WHY NOT – dla kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

=

WHY NOT – dla wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej,

=

WHY NOT – dla przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

=

WHY NOT – dla ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz ochrony praw pacjenta,

=

WHY NOT - dla pomocy osobom dotkniętym trudno uleczalnymi i nieuleczalnymi schorzeniami,

=

WHY NOT – dla integracji innych fundacji i stowarzyszeń w ramach wspólnych przedsięwzięć,

=

WHY NOT – dla demokracji, praw obywatelskich i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Nasza misja

Pomagamy tym, którzy są odrzucani, tym, którzy są wykluczeni, tym którzy tego potrzebują, tym którzy tracą nadzieję i tym, którzy zasługują na lepsze traktowanie. Pomagamy wszystkim, z potrzeby serca.

Nasza wizja

Walczymy o lepsze jutro dla nas wszystkich. Walczymy o równy dostęp do pomocy i wierzymy, że pewnego dnia uda nam się taką pomoc dostarczyć.

Status fundacji

Chcesz do nas dołączyć?

Większość naszych działań i projektów jest bardzo ambitnych, dlatego potrzebujemy jak najwięcej dobrych dusz do  pomocy. Jeśli chcesz do nas dołączyć napisz do nas

Dołącz do nas

Osocze.org

Stworzyliśmy miejsce, które łączy „Ozdrowieńców” z osobami, które potrzebują osocza, aby pomóc w leczeniu z COVID-19.
Sprawdź

Skontaktuj się z nami.

Jeżeli chcesz wspomóc naszą fundację, lub dowiedzieć się więcej poniżej znajdziesz kilka sposobów kontaktu z nami.

ul. Gawronów 22, Katowice, 40-527

Zadzowoń: +48 509 413 341