O Fundacji

Dowiedz się czym się zajmujemy, oraz jakie projekty wspieramy.

FUNDACJA WHY NOT to 8-osobowa grupa przyjaciół chcących nieść POMOC. Pomoc nieograniczoną szablonami, układami, granicami, przyzwyczajeniami. Rok 2020 jest rokiem szczególnie trudnym, zmieniającym świat i społeczeństwa. Najbliższa przyszłość będzie bardzo trudna dla bardzo wielu ludzi. Wirus Sars-Cov-2 szaleje z niespotykaną siłą, dewastując życie ludzi na całym świecie. Chcemy POMAGAĆ! Wiemy, że tej POMOCY będzie potrzebował niejeden z Was. 

FUNDACJA będzie się starała pomagać tam, gdzie to będzie potrzebne, a w szczególności:

=

WHY NOT – dla pomocy społecznej,

=

WHY NOT – dla nieodpłatnej pomocy prawnej,

=

WHY NOT – dla pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym,

=

WHY NOT - dla osób niepełnosprawnych,

=

WHY NOT – dla wsparcie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,

=

WHY NOT – dla działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

=

WHY NOT – dla kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

=

WHY NOT – dla wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej,

=

WHY NOT – dla przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

=

WHY NOT – dla ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz ochrony praw pacjenta,

=

WHY NOT - dla pomocy osobom dotkniętym trudno uleczalnymi i nieuleczalnymi schorzeniami,

=

WHY NOT – dla integracji innych fundacji i stowarzyszeń w ramach wspólnych przedsięwzięć,

=

WHY NOT – dla demokracji, praw obywatelskich i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Nasza misja

Pomagamy tym, którzy są odrzucani, tym, którzy są wykluczeni, tym którzy tego potrzebują, tym którzy tracą nadzieję i tym, którzy zasługują na lepsze traktowanie. Pomagamy wszystkim, z potrzeby serca.

Nasza wizja

Walczymy o lepsze jutro dla nas wszystkich. Walczymy o równy dostęp do pomocy i wierzymy, że pewnego dnia uda nam się taką pomoc dostarczyć.

Status fundacji

Chcesz do nas dołączyć?

Większość naszych działań i projektów jest bardzo ambitnych, dlatego potrzebujemy jak najwięcej dobrych dusz do  pomocy. Jeśli chcesz do nas dołączyć napisz do nas

Dołącz do nas

Osocze.org

Stworzyliśmy miejsce, które łączy „Ozdrowieńców” z osobami, które potrzebują osocza, aby pomóc w leczeniu z COVID-19.
Sprawdź

Skontaktuj się z nami.

Jeżeli chcesz wspomóc naszą fundację, lub dowiedzieć się więcej poniżej znajdziesz kilka sposobów kontaktu z nami.

ul. Gawronów 22, Katowice, 40-527

Zadzowoń: +48 509 413 341