Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE („RODO”) jest Fundacja WHY NOT z siedzibą w Katowicach , ul. Gawronów 22, 40-527 Katowice, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000868147, NIP 9542820129, REGON 387454468.

Fundacja danych przetwarza Pani / Pana dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska oraz nazwy firmy, danych adresowych, numeru identyfikacji podatkowej i pozostałych numerów rejestrowych (nr KRS, REGON), numeru rachunku bankowego, danych kontaktowych (numer telefonu, adres mail).

Fundacja przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • zawierania i realizacji umów z kontrahentami (art.6 ust 1 lit. b RODO);
 • rachunkowych, związanych z wystawianiem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie właściwych przepisów podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • archiwizacji danych dla potrzeby wykazania faktów, jak również ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit f RODO);
 • kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co jest prawnie uzasadnionym interesem Fundacji  (art 6 ust, 1 lit. f RODO);
 • marketing usług własnych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Fundacji danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO) lub odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa ich przekazania uniemożliwi jednak nawiązanie współpracy z Fundacją. Wycofanie zgody na przetwarzanie po jej udzieleniu nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z których usług Fundacja korzysta przy przetwarzaniu danych  (banki, kancelarie prawne, biura księgowe, operatorzy pocztowi itp.).

Fundacja przechowuje dane osobowe:

 • w przypadku udzielenia zgody – do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych Pana / Pani działań ograniczających tę zgodę,
 • przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz, po zakończeniu jej obowiązywania, w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową oraz wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa
 • znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych – przez okres czasu wskazany przepisami ustawy podatkowej oraz ustawą o rachunkowości.

W związku z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych, przysługują Pani / Panu w szczególności następujące uprawnienia:

 • dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii,
 • żądania ich sprostowania i usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • prawo sprzeciwu  wobec ich przetwarzania,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak również nie będą podlegały profilowaniu. 

POLITYKA COOKIES

 1. Pliki cookies (ciasteczka) są to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Zawierają zazwyczaj adres strony WWW z której pochodzą, unikalny identyfikator i czas ich przechowywania.
 2. Pliki cookies są wykorzystywane między innymi:
  • w celu optymalizacji korzystania z serwisu WWW,
  • w celu gromadzenia danych statystycznych wykorzystywanych między innymi poprawiania i ulepszania struktury i nawigacji serwisu,
  • w celu pamiętania sesji użytkownika, dzięki czemu po zalogowaniu nie ma konieczności podawania hasła na każdej podstronie.
 3. Przeglądarka internetowa domyślnie akceptuje pliki cookies. W każdej chwili użytkownik serwisu może dokonać zmiany ustawień dotyczących akceptacji plików cookie przy pomocy zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się linki do opisanych przez producentów przeglądarek metod zmiany ustawień dotyczących akceptacji plików cookies:

przeglądarka Chrome

przeglądarka Firefox

przeglądarka Internet Explorer

przeglądarka Opera

przeglądarka Safari

Zmiana ustawień przeglądarki internetowej zmieniająca domyślną akceptację plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji serwisu.

Niedokonanie zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej w zakresie obsługi plików cookies oznacza, że będą one umieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika, a użytkownik wyraża zgodę na ich przechowywanie i wykorzystywanie.

Pliki cookies mogą być umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego i później wykorzystywane przez inne serwisy, np. serwisy reklamowe, firmy badawcze czy dostawców multimediów.